Welkom op de blog van de ouderraad.

Als ouders voelen wij ons betrokken bij de school en willen wij in samenspraak met de directie onze bijdrage leveren. Via deze blog willen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten.

Verslag vergadering 19/01/2016

De voorzitter heet iedereen welkom.
Directie maakt nieuwjaarswensen over.
Goedkeuring vorig verslag.

Voorbije activiteiten 

 • Kalender/Sint: quasi zelfde opbrengst als vorige jaargang.
 • Pannenkoeken:
  1000 stuks verkocht.
  Mee te nemen naar volgende editie: - Eventueel tweede microgolf. - Nog iets meer plaats achter de toog voorzien. - Volgend jaar foto’s trekken van het gebeuren?
   Doel : Aankopen techniekenatelier stonden in Erasmusje. 

Toekomstige activiteiten 

 • Quiz: 04/03/2016.
  Sponsors nog steeds welkom. Aansluitend op volgende vergadering worden de prijzenpaketten gemaakt. Helpers op de avond zelf. Laat maar weten aan Ruben mocht je je geroepen voelen. Inschrijven kan vanaf nu via school, of bij Quiz-team: 20€/tafel
 • Klusjesdag: 19/03/2016.
  Wanneer niet genoeg klusjes voor iedereen: eventueel een groot opkuismoment? Ingemaakte kasten etc. Valerie brengt binnenkort taken in kaart.
 • Communie en lentefeest: 01/05/2016
  Communie wellicht om 11u. Nog niet officieel. Wel duidelijk communiceren aan ouders die wensen in te schrijven dat het relatief laat zal zijn alvorens ze op school zijn voor de receptie (kwestie van timing met eigen festiviteiten) Helpende handen voor de voorbereidingen: Nadia, Anais, … Op de dag zelf: Renzo, Evelien, Astrid… Ook hier mogen mensen die zich geroepen voelen nog steeds bij aansluiten 

Leerlingenraad 

Samenstelling: 2 leerlingen per klas (16 kinderen) vanaf het derde leerjaar.
Elk jaar nieuwe instroom vanuit 3de leerjaar.
Hogere jaren kiezen zelf of steeds dezelfde kinderen, of anderen worden afgevaardigd. Vergaderingen op vrijdag om 11u, om de ca. 6 weken.


Evaluatie school door leerkrachten/leerlingen/ouders 

 • Score Leerkrachten BS Erasmus meestal boven gemiddelde v/d leerkrachten van de scholengroep. 
 • Aandachtspunt: grootte van de klassen.
  4, 5 en 6 zijn ‘kleinere’ groepen. Bij uitstroom zal dat zich vertalen naar extra uren.
 • Sportaccomodatie. Vanuit de ouderraad eens kijken wat mogelijk is om de campus van sportinfrastructuur te voorzien.
 • CLB medewerkers mee voorstellen met het team om meer visibiliteit te geven. Gegevens en/of foto’s van medewerkers communiceren.
 • Leerlingen: gebruik internet, sociale media... Duiding en begeleiding dringt zich op. Beseffen ze voldoende wat de gevolgen zijn? Misschien ook voor de ouders? Voor de kinderen van de derde graad werd alvast een vorming in de klas vastgelegd. 


Varia 

 • Kinderen afhalen op school.
  • In het lager wachten mensen buiten aan de deur. De kinderen komen zelf naar buiten. Als kinderen in de opvang zitten kan je binnenkomen.
  • Bij de kleuters worden de kinderen opgehaald in de kleuterzaal.
 • Auto’s: opgemerkt: dubbel parkeren achteraan en oprijden op de speelplaats ’s morgens. Zeker doorgeven aan Valerie, school volgt op en spreekt mensen hierover aan 
 • Roken op de speelplaats of schoolomgeving, heeft al in ERASMUSJE gestaan. Mensen moeten individueel aangesproken worden, dus indien gekend mogen namen doorgegeven worden. School is geen openbaar domein...
 • Activiteiten op zondag voor ouders die werken op zaterdag. Volgend jaar zullen activiteiten afwisselend op zat en zon worden gepland (BBQ en schoolfeest).
 • Materialen in de opvang zijn eigenlijk van de stad. Ook de vzw bekostigt soms eens iets. Eventueel ook vanuit de ouderraad kan er voor iets gezorgd worden.
 • Grootouderfeest: woensdag 24/02: Optreden in de refter. Hulp gevraagd ( kinderen helpen aankleden, schminken, … ). Wie voelt zich geroepen?


 Volgende vergadering: datum ma 29/02/2016

Verslag vergadering 23/11/2015

De voorzitter heet iedereen welkom.

Goedkeuring vorig verslag.

Voorbije activiteiten


 • Koekeloeredag:14/11/2015 : Lies, Debby en Astrid.
  Niet zoveel opkomst. 2 nieuwkes.
  2014 nu 29 ingeschreven kindjes. (ter vergelijking 2013: 35 kinderen).
  Twee volgende toonmomenten op schoolfeest en BBQ. 


Toekomstige activiteiten

 • Sintverkoop: di 01/12 en wo 02/12: volgend jaar de brieven iets vroeger meegeven opdat iedereen tegen de besteldeadline zeker heeft ingediend.
 • Oudercontact + goede doel: 17/12/2015: pannenkoeken ten voordele van de Techniekateliers
 • Datum van de quiz is ook bekend: vrijdag 04/03/2016.


Natuurouders

 • Wie de natuurouderactiviteiten mee wil helpen coördineren neemt best contact op met de directie. 

Varia

 • Kweetet.be: online huiswerkplatform wordt voorgesteld
 • Traiteur
 • Knikkeren (of andere rages op school): welke afspraken? 
 • Huiswerk: typevoorbeelden interessant om ouders wegwijs te maken?


Volgende vergadering:  di 19/01/2016

Verslag vergadering 27/10/2015

De voorzitter heet iedereen welkom.

Goedkeuring vorig verslag.

Huiswerkbeleid

 • Er zijn duidelijke afspraken, maar geen echt gecoördineerd beleid.
 • Afspraken/richtlijnen op een overzicht, ter ondersteuning van de mondelinge communicatie op de welkomdag, zou handig zijn.
 • Kinderen weten zelf heel goed wat en hoe ze hun huiswerk moeten maken. Er wordt ook gedifferentieerd. 
 • Woensdagen en weekend geen huiswerk: = goed idee! 
 • Er wordt even van gedachten gewisseld over de leerlingenvolgscores en de daaraan gekoppelde oudercontacten. Mogelijks komen er bijkomende/andere contactmomenten. Wordt vervolgd...

Voorbije activiteiten

 • 2de handsbeurs

Toekomstige activiteiten

 • Koekeloeredag: 14/11/2015 tussen 10u en 12u. 
 • Meet the parents: Werkgroepje voor organiseren activiteit ‘OR – Leerkrachten’. 
 • Sintverkoop: di 01/12 en wo 02/12
 • Oudercontact + goede doel: 17/12/2015
 • Datum 04 maart of 26 februari...

Varia

 • Afval. Kinderen worden bewust gemaakt over sorteren, milieu, ... Ook bewust kopen wat afval betreft. Individuele verpakkingen vs. doosjes
 • Schoolfotografie: op 18 en 19 januari 2016
 • Schoolfeest: 23/04/2015. “Erasmus feels good festival”. 
 • Grootouderfeest voor kleuters. Optreden. Woe 24/02/2015
 • Fluohesjes: zichtbaarheid via de school. Verantwoordelijkheid bij de ouder? Hesjes via stad Deinze voor 5de leerjaar. Fietsende kinderen krijgen een lichtje voor tussen de spaken. Van school uit iets?
 • Maximumfactuur: per jaar 85€ voor lager/45€ voor kleuter. Daarnaast is er ook een ‘maximumfactuur’ over de hele lagere school (6j) voor meerdaagse uitstappen, die bedraagt 410 €. Hiermee wordt boerderijklas (1e lj), avonturenkamp (4e lj) en zeeklas (6e lj) betaald.
 • Zaterdagactiviteiten: veel activiteiten gaan door op zaterdag (bbq, schoolfeest, klusjesdag…) voor mensen die werken op zaterdag is dit niet fijn. 


Volgende vergadering:  ma 23/11/2015


Verslag vergadering 21/09/2015

De voorzitter heet iedereen welkom.

Tot vorig jaar waren wij een oudervereniging. Eind vorig schooljaar werd die omgezet naar een ouderraad. Nu ligt juridisch vast dat we een soort adviesorgaan zijn voor de school.
Naast die adviserende functie kunnen we ook praktisch bijspringen bij verschillende activiteiten, en meedenken over bepaalde thema’s (bv. pesten).

Huishoudelijk reglement

We hadden dat reeds met de hulp van Veerle van GO! Ouders opgesteld. Moet nog getekend worden door de leden van de ouderraad. De voorzitter licht de puntjes nog eens kort toe.

Schoolraad

De schoolraad is ook een adviesorgaan van GO! Deze telt 3 geledingen: leerkrachten, ouders en gecoöpteerde leden. Minstens 2 keer per schooljaar wordt er vergaderd (september en mei/juni): over lestijden, kalender, leerlingenaantallen, schoolreglement, meerdaagse uitstappen, ...

Evaluatie voorbije activiteiten

 • Grootouderfeest
 • Oudercontact
 • Welkomdag
 • Etentje OR

Komende activiteiten  

 • Tweedehandsbeurs: voldoende reclame maken !!
 • Klusjesdag
 • Kalender
 • Verkeer

Varia        

 • Leerlingenaantallen: goed bezig!
 • Sociaal emotionele: TOP-spel in lager, groenten bij kleuters
 • Schoolfoto's
 • Huiswerk
 • Poortjes gesloten tijdens de opvang. Eén toegangspoort.
 • Er mag, ook door ouders, niet gerookt worden op de terreinen van de school
 • Fietsenstalling, zwemmen, klaarover...


Leden OR 2015-2016


Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kan u gerust op één van volgende mensen afstappen. Zij nemen die opmerkingen graag mee naar de volgende ouderraad.

Voorzitter:
Astrid Servaes, mama van Brecht L3b, Wout L2a en Tijs K2a beren

Secretaris:
Ruben Van Gansbeke, papa van Lukas L1b en Stan K1b bijtjes

                                                        
Leden
 • Anaïs Vandenholen, mama van Mauritz L1a en Josse K1b bijtjes 
 • Astrid Servaes, mama van Brecht L3b, Wout L2a en Tijs K2a beren 
 • Björn Van Roy, papa van Tess K3b kevers 
 • Debby Schelstraete, mama van Hebe K2a beren 
 • Delfien De Vos, mama van Quinte L1a 
 • Dirk De Pestel, papa van Daan L3a 
 • Emmelien Busschaert, mama van Karen K2a Beren 
 • Evelien Nevejans, mama van Giselle L3b 
 • Evie Boeckaert, mama van Jana L1b en Lena K3b kevers 
 • Evy De Dapper , mama van Sam K3b kevers en Renée K1b bijtjes 
 • Geraldine Heyerick, mama van Lemoni L4a en Lente K3b kevers 
 • Gwen Van Belle, papa van Cara K3b kevers en Isa K1b bijtjes 
 • Hadiel Holail Mohamed, mama van Lhasa K1a uiltjes 
 • Jill Simon, mama van Tyra K3b kevers 
 • Kristof Nys, papa van Kara L3a 
 • Lies Maertens, mama van Mira K1a uiltjes 
 • Mare Soetaert, mama van Tuur K1c vlinders 
 • Nadia De Moor, mama van Dries L3a 
 • Natalie Guilbert, mama van Ieme K1c vlinders 
 • Nathalie Mestdag, mama van Jari L2a 
 • Patrick Le Roy, papa van Marco L5b en Juno L3a 
 • Renzo Naert-Segaert, papa van Briek L2b en Oone K3b kevers 
 • Ruben Van Gansbeke, papa van Lukas L1b en Stan K1b bijtjes 
 • Sanne Debruyn, mama van Joren L5b, Arne L3b en Rune L2a 
 • Sofie Mulier, mama van Seb L1a en Saar K1b bijtjes 
 • Valerie Verstraeten, mama van Jules L3b en Marie L1b


Verslag vergadering 01/06/2015

Finaliseren omvorming naar ouderraad: afwerken huishoudelijk reglement en aanduiden voorzitter en secretaris.

Veerle (GO! Ouders) overloopt de leemtes in het huishoudelijk regelement , alles werd aangevuld. Veerle mailt het aangepaste exemplaar van ons huishoudelijk regelement door.

Na verkiezingen werden volgende personen verkozen door de meerderheid voor schooljaar 2015-2016:

 • voorzitter: Astrid Servaes
 • secretaris: Ruben Van Gansbeke
 • ondervoorzitter: Renzo Naert-Segeart.

Oprechte dank aan uittredend voorzitter Patrick Le Roy voor zijn inzet als voorzitter de voorbije 3 jaar.

Evaluatie voorbije activiteiten

 • Receptie 6-jarigen: het was weer dik in orde! bedankt aan allen
  Tips voor volgend jaar: 
  • rolverdeling op voorhand maken voor de dag zelf. (4 p bar en drank en 4 p voor serveren: aanvullen,…)  
  • desserts schrappen en enkel hartige hapjes aanbieden
  • Evie heeft de collect and go lijst (digitaal) bewaard
 • Schoolfoto’s: opbrengst vergelijkbaar met vorig jaar. Opnieuw gemengde reacties (positieve en negatieve). Valerie vraagt offerte bij MAC. 
 • Schoolfeest en open deur: zeer geslaagd, formule zeer leuk. Taartbuffet was een groot succes.
  Tips voor volgend jaar: 
  • eten (aanschuifsysteem langs 2 rijen en aperitieftent voorzien). 
  • suggestie om 2 verschillende eetmogelijkheden te hebben (frietkraam en bbq?)
  • opbrengst dit jaar 2600 euro ( ca 700 euro meer dan vorig jaar)
  • Valerie vraag naar de foto’s van de fotograaf van Idee Kids.
 • Heksennacht: suggestie om timing aan te passen: eerst pyjama’s en dan naar Pierke kijken.
  Tips voor volgend jaar: meer bekers voorzien


Komende activiteiten  

 • Grootouderfeest (vrij 26/6): dit werd zopas verschoven naar di 23/6
  Reden: omwille van de grote groep kleuters moet dit in 2 halve dagen worden georganiseerd. Op vrijdag is de NM te kort (tot 15u). Dit werd nog niet gecommuniceerd en zal asap gebeuren.
  • VM: start om 9u: K1a, K1b K1c, K2a  tot 11u30 (frietjes eten)
  • NM: (12u30 frietjes eten) K2b, K3a en K3b
  • Geen tombola maar inschrijving (5 euro pp voor frietjes) 
  • Wat is er te doen?
   Volkspelen, springkastelen, disco, zumba

 • Oudercontact ma 29/6:
  ouderraad zal opnieuw bar en verkoop van versnapering voorzien: hotdogs en ijsjes
  (meer malse ongezoete sandwiches kopen – cfr verslag vorig jaar).

  wie kan helpen?
  • Hele avond?:
  • 16u 30-18u30: Astrid
  • 18u30 – einde : Emmelien?, Nathalie M, Anaïs

 • afscheid 12-jarigen (bbq 27/6):
  hulp van ouderraad is niet nodig.
  Patrick vertegenwoordigt de ouderraad als voorzitter

Varia        


 • Jaarlijks etentje op 19 juni in de Passe-vite. 
 • Schoolrekening  hoe werkt dit?  Dit is onduidelijk (manueel aangepast…)
  Heeft te maken met het programma waarmee in de scholengroep gewerkt wordt
  en het feit dat slechts deeltijds iemand aanwezig is voor secretariaatswerk.
 • Koppen: discussie rond huiswerk – idee voor onderwerp ouderraad volgend schooljaar .
  Graag ook een soort handleiding voor ouders voor hulp bij huiswerk. 
 • Schoolreizen : tweede leerjaar ging naar de ZOO tussen 9 en 16u.
  Gezien de lange treinreis zou dit beter tot 17 of 18u zijn.
 • Kan de tingeling langer dan 1 jaar gebruiken? Het boekje ziet teveel af als het dagelijks gedurende 1 jaar in een kleuterboekentas heeft gezeten. Gelukkig is de kostprijs minimaal.
 • Facebook en blogmateriaal gebruiken in klas, wat met privacy?
  Opnieuw een interessant onderwerp voor volgend jaar.


Verslag vergadering 19/05/2015

Oudervereniging wordt ouderraad 

Uitleg vanuit GO!ouders (door V. Vyverman). 

Een ouderraad is een officieel adviesorgaan van ouders op school. (decretaal vastgelegd)

Wat doet een ouderraad? Klemtoon om positief mee te denken:
- Advies aan schoolraad (gegevens uitwisselen agenda’s doorspelen…)
- Klankbordfunctie
- Aanvullend andere activiteiten (meehelpen op activiteiten)

Iemand van de ouderraad kan ook in de schoolraad zetelen, enige overlapping (of vertegenwoordiging) is zelfs aangewezen. De ouderraad maakt decretaal een deel uit van de school. Dit geeft als voordelen dat weinig extra administratie nodig is en ook geen extra verzekering moet worden afgesloten (de leden van de ouderraad zijn immers verzekerd via de schoolpolis. Bij sommige risico- en grotere activiteiten kan het wel opportuun zijn om een aparte verzekering af te sluiten. (bijv buiten schooldomein, frietketels…). Dit kan gratis via de Provincie (= verzekering vrijwilligers). Men maakt best voor elke activiteit een lijst op met de namen van alle helpers.

Een ouderraad heeft ook een aantal verplichtingen:
- Ze moet open zijn voor alle ouders
- Er moet een huishoudelijk reglement zijn (model voor handen bij GO!Ouders)
- Alle ouders informeren (via verslagen en/of website)

De overstap van oudervereniging naar ouderraad is vrij simpel.
Volgende stappen moeten worden genomen:
- Oproep naar alle ouders van de school (is gebeurd via Erasmusje)
- Indien geen max aantal: alle geïnteresseerden van rechtswege verkozen (aantal leden is onbeperkt)
- Startvergadering met brainstorm (jaarprogramma)
- Huishoudelijk reglement opstellen
- Rollen verdelen (voorzitter, secretaris, geen penningmeester nodig omdat het financiële luik volledig bij de school zit).
- Communicatie naar alle ouders

Een brainstorm werd georganiseerd over volgende zaken:
- De ideale ouderraad …
- De ouderraad mag zeker niet
- In de volgende  ouderraad wil ik het over volgende thema’s hebben…

Wat moet allemaal in het ‘Huishoudelijk reglement
- De wijze van samenstelling
- Het aantal mandaten
- De wijze waarop nieuwe leden kunnen toetreden en de redenen en wijze waarop mandaten beëindigd kunnen worden
- De wijze waarop ervaringsdeskundigen en experten kunnen betrokken worden
- De wijze van bijeenroeping en de vergaderfrequentie
- De wijze van besluitvorming
- De wijze waarop de communicatie- en informatieplicht gerealiseerd wordt
- De vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het schoolbestuur (IM) het advies van de raad moet beantwoorden (30 kalenderdagen).

Veerle zal een aanzet tot huishoudelijk reglement opmaken.
Dit wordt in de volgende bijeenkomst gefinaliseerd.

Datum volgende 1 JUNI vergadering : om 20u